Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

Organizacja gospodarki wodno- ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie

Utworzono dnia 20.10.2021

            W ramach realizowanego zadania pn. „Organizacja gospodarki wodno- ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie” dobiegają końca prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w Łeknie.

            Wykonawca robót- Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. wykonał odcinki kanalizacji sanitarnej w ulicach: Pałuckiej, Strażackiej, Pl. Powstańców Wlkp. oraz części ulicy Pocztowej oraz nową sieć wodociągową w ul. Pocztowej, Strażackiej i Pl. Powstańców Wlkp. Na wykonanie sieci kanalizacyjnej w ul.Podgórnej wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą- Usługowym Zakładem Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz Przemysław Wojciechowski.

            Aktualnie wykonywane są przełączenia nieruchomości do nowo wybudowanego wodociągu w ul. Strażackiej i Pl. Powstańców Wlkp. oraz prowadzone są prace porządkowe i odtworzeniowe.

            Wymienione wyżej prace należą do III części II etapu inwestycji, jaką jest skanalizowanie wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno. I etap został wykonany już w roku 2018, a zakończenie całości nastąpi w roku 2022, kiedy to powstaną odcinki sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej  w ul. Polnej, Poprzecznej, Szkolnej, Jeziornej i Targowej.

            Całkowity planowany koszt II etapu przedsięwzięcia wynosi 9.600.916,00 zł, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 6.485.122,54 zł, co stanowi 100% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

            Jednocześnie pragnę poinformować, iż pierwszym krokiem umożliwiającym podłączenie się do kanalizacji jest uzyskanie od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu warunków technicznych przyłączenia się do sieci. Wniosek o wydanie warunków technicznych dostępny jest na stronie zakładu w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie zakładu.

 

Fotografia przedstawia wykop przy ul. Pałuckiej w Łeknie z usytuowanie studzienki kanalizacyjnej.

Fotografia przedstawia wykop przy ul. Pałuckiej w Łekne.