Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

"Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rgielsko i Nowa Wieś oraz we wsi Kaliska"

Utworzono dnia 30.09.2019

ZAŁĄCZNIKI:

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Utworzono dnia 29.10.2019, 17:29

Informacja z otwarcia kopert

Utworzono dnia 15.10.2019, 14:45

zał. nr 12 do SIWZ - oświadczenie RODO

Utworzono dnia 30.09.2019, 16:26

zał. nr 11 do SIWZ - przedmiary robót

Utworzono dnia 30.09.2019, 16:26

zał. nr 10 do SIWZ - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Utworzono dnia 30.09.2019, 16:25

zał. nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Utworzono dnia 30.09.2019, 16:23

zał. nr 8 do SIWZ - projekt umowy – zawierający ogólne warunki umowy

Utworzono dnia 30.09.2019, 16:21

zał nr. 7 do SIWZ - wzór informacji/oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Utworzono dnia 30.09.2019, 16:20

zał. nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Utworzono dnia 30.09.2019, 16:19

zał. nr 5 do SIWZ - wzór wykazu części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom

Utworzono dnia 30.09.2019, 16:18

zał. nr 4 do SIWZ - wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Utworzono dnia 30.09.2019, 16:17

zał. nr 3 do SIWZ- wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

Utworzono dnia 30.09.2019, 16:16

zał. nr 2B do SIWZ- wzór oświadczenia wykonawcy składany na podstawie art.25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania

Utworzono dnia 30.09.2019, 16:15

zał nr 2A do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp- spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Utworzono dnia 30.09.2019, 16:14

zał. nr 1 do SIWZ - wzór oferty

Utworzono dnia 30.09.2019, 16:02

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Utworzono dnia 30.09.2019, 16:01

Ogłoszenie o zamówieniu

Utworzono dnia 30.09.2019, 16:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny