Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

O instytucji

Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej rozumiane jako zadania, których celem jest "bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnych". Zadania mające charakter "użyteczności publicznej" są utożsamiane z zadaniami publicznymi, których realizacja ciąży na administracji samorządowej.

            Do zadań tych należy zaspokajanie potrzeb zbiorowych społeczeństwa, w tym z zakresu gospodarki komunalnej, miedzy innymi:

 • Dostarczanie wody spełniającej wymogi sanitarne,
 • Odbieranie ścieków,
 • Bieżąca obsługa, konserwacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem posiadanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków z całą infrastrukturą,
 • Budowa, rozbudowa, remont i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków z całą infrastrukturą,
 • Administrowanie i prowadzenie gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy,
 • Wykonywanie napraw, konserwacji, remontów, adaptacji i budowy substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych,
 • Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Wągrowiec oraz w inne wskazane miejsca.

            Wszystkie posiadane obiekty budowlane są utrzymywane i użytkowane zgodnie z zasadami wynikającymi z Prawa budowlanego.

            Zakład w celu dążenia do ciągłej budowy, rozbudowy i modernizacji posiadanej infrastruktury komunalnej, w tym mieszkań komunalnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi tej infrastruktury, otrzymuje dofinansowanie z Urzędu Gminy Wągrowiec w postaci dotacji celowej oraz przedmiotowej.

            Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu obsługuje następujące obiekty infrastruktury:

          Osiem stacji uzdatniania wody tj.:

 1. SUW Kobylec,
 2. SUW Pawłowo Żońskie,
 3. SUW Kaliszany,
 4. SUW Żelice,
 5. SUW Rudnicze,
 6. SUW Łekno, 
 7. SUW Łukowo,
 8. SUW Ochodza.

              Cztery oczyszczalnie ścieków:

 • Grylewo,
 • Wiatrowo,
 • Redgoszcz,
 • Potulice. 

              Z wyżej wskazanych stacji uzdatniania wody oraz z zakupionej wody z pobliskich Gmin (Damasławek, Budzyń) oraz Miasta Wągrowiec zaopatrujemy w wodę 3715 odbiorców, co stanowi 99% nieruchomości. Łączna długość posiadanej sieci wodociągowej to 384,1km. Pobór wody dla zaopatrzenia Gminy Wągrowiec z obsługiwanych ośmiu stacji uzdatniania wody wynosi 567,1tys.m3 rocznie.

            Odbiór ścieków odbywa się w obsługiwanych przez nas miejscowościach: Potulicach, Wiatrowie, Grylewie i Redgoszczy oraz poprzez odprowadzanie ścieków do oczyszczalni Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu z miejscowości: Bartodzieje, Kobylec, Rgielsko, Micharzewo, Łaziska, Jankowo, Łęgowo, część Ochodzy. Posiadamy na terenie Gminy Wągrowiec 66,8km sieci kanalizacyjnej, co daje nam możliwość odprowadzania ścieków od 958 odbiorców.

            Z zakresu gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy, Zakład posiada w administrowaniu 143 budynki o powierzchni 9092,0m2, z których korzysta około 300 najemców.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny