Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja dostępności http://gzgkimwagrowiec.pl/

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gzgkimwagrowiec.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF (serwis zawiera dokumenty PDF oraz JPG, które są skanami dokumentów).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Maciejewska.
 • E-mail: p.maciejewska@gzgkimwagrowiec.pl
 • Telefon: 67 26 21 462

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • Adres: ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec
 • E-mail: rzecznikkonsumenta@wagrowiec.pl
 • Telefon: 67 26 80 516

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się siedziba Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu przy ulicy Janowieckiej 98A, 62-100 Wągrowiec jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową w zakresie:

 • wejście do budynku znajduje się z przodu budynku,
 • przy drzwiach wejściowych zamontowany jest dzwonek, przy pomocy którego można przywołać osobę, która pomoże wejść lub wjechać do budynku,
 • do budynku i pomieszczeń zajmowanych przez Zakład można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • przed budynkiem znajduje się parking z wydzielnonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej,
 • budynek nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma windy, ani platformy,
 • brak dostepności informacji głosowych,
 • brak dostepności pętli indukcyjnej.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Imieniny