Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

"Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie - II etap"

Utworzono dnia 27.02.2020

ZAŁĄCZNIKI:

ogłoszenie o wyborze oferty

Utworzono dnia 07.04.2020, 19:57

informacja z otwarcia ofert

Utworzono dnia 18.03.2020, 13:36

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - sprostowanie terminu wpłaty wadium

Utworzono dnia 17.03.2020, 16:38

procedura składania dokumentów do przetargu

Utworzono dnia 17.03.2020, 11:23

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Utworzono dnia 13.03.2020, 16:16

informacja Nr 1 o zmianie treści SIWZ

Utworzono dnia 13.03.2020, 15:38

Wyjaśnienia Nr 5

Utworzono dnia 13.03.2020, 14:49

rys. studni napowietrzająco - odpowietrzających oraz odwadniająco - rewizyjnych

Utworzono dnia 13.03.2020, 14:48

karta otworów geologicznych Nr 6

Utworzono dnia 13.03.2020, 14:46

karta otworów geologicznych Nr 5

Utworzono dnia 13.03.2020, 14:45

karta otworów geologicznych Nr 4

Utworzono dnia 13.03.2020, 14:45

karta otworów geologicznych Nr 3

Utworzono dnia 13.03.2020, 14:44

karta otworów geologicznych nr 2

Utworzono dnia 13.03.2020, 14:43

decyzja PZD-DM/435/86/2017 z 15.11.2017 r.

Utworzono dnia 13.03.2020, 14:42

decyzja WZDW.WU.6511-107/16 z 9.03.2017 r.

Utworzono dnia 13.03.2020, 14:40

decyzja WZDW.WU.6511-107/16 z 30.09.2016 r.

Utworzono dnia 13.03.2020, 14:39

decyzja PZD-DM/435/17/2016 z 30.03.2016 r.

Utworzono dnia 13.03.2020, 14:37

Wyjaśnienia Nr 4

Utworzono dnia 13.03.2020, 14:34

wyjaśnienia Nr 3 do SIWZ

Utworzono dnia 10.03.2020, 18:38

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ

Utworzono dnia 10.03.2020, 08:32

Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ

Utworzono dnia 06.03.2020, 09:29

Załącznik nr 11 Przedmiary robót.

Utworzono dnia 27.02.2020, 16:58

Załącznik nr 12 Oświadczenie RODO

Utworzono dnia 27.02.2020, 16:27

Załącznik nr 10 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Utworzono dnia 27.02.2020, 16:25

Załącznik nr 9 Dokumentacje projektowe.

Utworzono dnia 27.02.2020, 16:24

Załącznik nr 8 Projekt umowy – zawierający ogólne warunki umowy.

Utworzono dnia 27.02.2020, 16:22

Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

Utworzono dnia 27.02.2020, 16:21

Załącznik nr 6 Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Utworzono dnia 27.02.2020, 16:20

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o Podwykonawcach.

Utworzono dnia 27.02.2020, 16:19

Załącznik nr 4 Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami.

Utworzono dnia 27.02.2020, 16:19

Załącznik nr 3 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.

Utworzono dnia 27.02.2020, 16:18

Załącznik nr 2B Wzór oświadczenia wykonawcy składany na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Utworzono dnia 27.02.2020, 16:17

Załącznik nr 2A do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy składany na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Utworzono dnia 27.02.2020, 16:14

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

Utworzono dnia 27.02.2020, 16:10

SIWZ

Utworzono dnia 27.02.2020, 16:09

Ogłoszenie o zamówieniu

Utworzono dnia 27.02.2020, 16:08

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny