Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

Przerwy w dostawie wody z SUW Kaliszany

Utworzono dnia 11.05.2021

Wyjaśnienie przyczyn problemów z dostawą wody dla mieszkańców wsi: Kaliszany, Toniszewo, Kamienica i Grylewo 50-60 (bez numeru 54)

 

Stacja uzdatniania wody w Kaliszanach zapewnia wodę dla 128 gospodarstw domowych oraz około 77 gospodarstw rolnych. Uzdatniona na stacji woda dostarczana jest nie tylko dla 550 mieszkańców, ale również zaspakaja potrzeby zwierząt hodowlanych w tym około: 1,4 tys. sztuk bydła, 10 tys. sztuk trzody chlewnej i 92 tys. sztuk drobiu. Okres ostatnich 12 lat to czas rozwoju gospodarstw wielkotowarowych, a także rozbudowa bazy rekreacyjnej nad pięknym jeziorem Kaliszańskim. Postęp wiąże się jednak ze wzrostem zapotrzebowania na wodę. Wzrost ilości pobieranej i sprzedawanej wody obserwujemy na wszystkich 8 stacjach obsługiwanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, jednak zdecydowanie największy wzrost, zapotrzebowania na wodę dotyczy obszaru zaopatrywanego ze Stacji w Kaliszanach. Wzrost sprzedaży produkowanej wody (o około 80% w ciągu ostatnich 10 lat!) przekracza możliwości produkcyjne wybudowanej w latach 80-tych ubiegłego wieku stacji uzdatniania wody. Niedobory i przerwy w ciągłości dostaw wymusiły podjęcie działań mających na celu modernizację stacji i dostosowanie jej do aktualnych potrzeb. Niezbędnym zatem stało się przede wszystkim zwiększenie retencji produkowanej wody poprzez budowę dwóch naziemnych zbiorników o pojemności po 150 m3. W związku z powyższym GZGKiM w Wągrowcu w czerwcu ubiegłego roku zlecił opracowanie dokumentacji technicznej, a w lipcu ubiegłego roku wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego na zabudowę wspomnianych zbiorników. Ponieważ stacja uzdania wody w Kaliszanach znajduje się na terenie zabytkowego parku dworskiego, Wójt gminy Wągrowiec zobowiązany był wystąpić do Konserwatora Zabytków w Poznaniu o zaopiniowanie projektu decyzji. Ogromnym zdziwieniem była dla nas odmowa zaopiniowania projektu wspominanej decyzji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Brak uzgodnienia ze strony Konserwatora wstrzymuje bowiem całkowicie możliwość rozbudowy stacji. Oczywiście, w odpowiedzi na postanowienie Konserwatora, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu złożył zażalenie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wskazując na absurdalność i bezduszność podnoszonych przez Konserwatora zarzutów. Aktualnie, niestety, nie pozostaje nam nic innego niż oczekiwać na rozstrzygniecie Ministra Piotra Glińskiego. W tym czasie podejmujemy czynności ratunkowe, które mamy nadzieję poprawią wydolność stacji. Jednak bez możliwości budowy dodatkowych zbiorników retencyjnych, mamy świadomość, że będą to działania niewystarczające. Apelujemy zatem do Państwa o powstrzymanie się od poboru wody uzdatnionej na cele niezwiązane bezpośrednio z zaspakajaniem potrzeb bytowych ludzi zwierząt. Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie zażalenia przez Ministra Kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu. W przypadku jednak, gdyby zażalenie i podniesione w nim argumenty nie przekonały Ministra i nie przyniosły spodziewanego efektu, zmuszeni będziemy szukać innych rozwiązań inwestycyjnych, co będzie wiązało się nie tylko z pozyskaniem na ten cel środków, ale również drogocennego czasu. W załączeniu do niniejszej informacji – skany dokumentacji dotyczącej planowanej modernizacji stacji uzdatniania wody w Kaliszanach. 

                                                                      Dyrektor

                                                       /Agnieszka Ciemachowska/  

 

ZAŁĄCZNIKI:

Minister -odpowiedź na skargę.pdf

Utworzono dnia 19.10.2021, 22:02

GZGKiM - skarga na postanowienie.pdf

Utworzono dnia 19.10.2021, 22:02

Minister- postanowienie.pdf

Utworzono dnia 19.10.2021, 22:02

GZGKiM - ponaglenie na przewlekłość postępowania

Utworzono dnia 19.10.2021, 22:04

Minister -zawiadomienie o przedłużeniu terminu.pdf

Utworzono dnia 19.10.2021, 22:00

WWKOZ - udostępnienie dokumentów 2.pdf

Utworzono dnia 19.10.2021, 21:59

WWKOZ - udostępnienie dokumentów.pdf

Utworzono dnia 19.10.2021, 21:59

GZGKiM - wniosek do WWKOZ o udostępnienie dokumentów.pdf

Utworzono dnia 19.10.2021, 21:59

Informacja WWKZ o przekazaniu zażaleniu do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Utworzono dnia 11.05.2021, 21:21

szkic orientacyjny ujęcia wody w Kaliszanach styczeń 1975

Utworzono dnia 11.05.2021, 21:20

ewidencja parku dworskiego

Utworzono dnia 11.05.2021, 21:19

zażalenie na postanowienie WWKZ

Utworzono dnia 11.05.2021, 21:19

postanowienie WWKZ o odmowie uzgodnienia decyzji

Utworzono dnia 11.05.2021, 21:18

wyjaśnienie przyczyny przerw w dostawie wody z SUW Kaliszany

Utworzono dnia 11.05.2021, 21:17

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 81

W poprzednim tygodniu: 91

W tym miesiącu: 250

W poprzednim miesiącu: 421

Wszystkich: 15551